Morel Team MB

Zobacz wszystkich wystawców
Morel Team MB

Hodowla z Oddziału 0493 Zagłębie.

Sezon 2020:

Okręg Śląsk Wschód:
Mistrz - kategoria: B
I-Vice Mistrz - Kategoria: A
II-Przodownik - Kategforia: C


Region III - Śląsk
I-Vice MIstrz- Kategoria A


Mistrzostwo Polski
VII-Przodownik Polski kategoria A

 

Sezon 2019:

Reprezentantka Polskiw kat: G na Wystawę Środkowo-Europejską Brno 2020 !! - PL-0167-18-17078 - "Panamera"

 

Mistrz - GMP Młode - Rejon Śląsk Wschód 2

Mistrz - GMP Młode -  Okręg Śląsk Wschód

II - Vice Mistrz - GMP Młode - Region III Śląsk

VI- Przodownik GMP Młode - Mistrzostwo Polski